Kỹ Năng PT

Nghề PT ( huấn luyện viên ) là nghề mang giá trị nhân văn rất cao. Là một người PT chuyên nghiệp phải đáp ứng được 3 vai trò đó là:
1. Bác sĩ sức khoẻ.
2. Bác sĩ thẩm mỹ.
3. Bác Sĩ tâm lý.

Nhưng hiện tại ở Việt Nam tiêu chuẩn của PT chưa được định hình rõ ràng và đúng đắn.

Chúng tôi là đơn vị đi đầu phổ cập những kiến thức chuyên môn chuẩn quốc tế, cải thiện trình độ PT để đáp ứng được các vai trò cũng như nâng cao giá trị nghề PT để nghề PT trở về đúng giá trị đích thực.

Miễn phí
Miễn phí truy cập khóa học này
0(0 Ratings)
Cập nhật:Tháng Tám 8, 2022

Tổng quan khoá học

Nghề PT ( huấn luyện viên ) là nghề mang giá trị nhân văn rất cao. Là một người PT chuyên nghiệp phải đáp ứng được 3 vai trò đó là:
1. Bác sĩ sức khoẻ.
2. Bác sĩ thẩm mỹ.
3. Bác Sĩ tâm lý.

Nhưng hiện tại ở Việt Nam tiêu chuẩn của PT chưa được định hình rõ ràng và đúng đắn.

Chúng tôi là đơn vị đi đầu phổ cập những kiến thức chuyên môn chuẩn quốc tế, cải thiện trình độ PT để đáp ứng được các vai trò cũng như nâng cao giá trị nghề PT để nghề PT trở về đúng giá trị đích thực.

Bạn sẽ học được những gì?

 • Tư duy làm việc đỉnh cao.
 • Nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp.
 • Kỹ Năng làm việc hoàn hảo.
 • Phân tích tâm lý khách hàng chuyên sâu.
 • Đỉnh cao bán hàng.
 • Phương pháp tăng doanh số bền vững.
 • Thăng tiến sự nghiệp đột phá.

Mục tiêu

 • Bác sĩ sức khoẻ.
 • Bác sĩ thẩm mỹ.
 • Bác Sĩ tâm lý.

Chương trình giảng dạy

Kỹ Năng PT

 • Kỹ năng PT
  21:24

Thông tin Giảng viên

TM
Trịnh Mạnh
CEO Chuyên nghiệp

Kỹ Năng PT

Miễn phí
Miễn phí truy cập khóa học này

 • video, các kiến thức sẽ được update liên tục.
Shopping Cart

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?

Scroll to Top